język polski jazyk český
Wyszukiwarka
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówAustria
Alfabetyczny spis stacji i przystanków

===== Punkty na linii normalnotorowej =====
Bernhardsthal (po)
Bernhardsthal Frachtenbahnhof (stt)
Fratres (sth)
Gmünd N.Ö. (st)
Hohenau (st)
Laa an der Thaya (st)
Marchegg (st)
Rabensburg (po)
Retz (st)
Summerau (st)
Unterretzbach (po)
Wildendürnbach (Alt-Prerau) (po+ład)
Zdjęcia Dokumentacja fotograficzna dla 0 z 12 punktów

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 14 (6689115 / 6794 / 6073 / 1519 / 4403.63)